16,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ

€ 5,50
Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη .
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό