Πατάτες baby

€ 3,50

Φρέσκιες. Με αρωματικά βότανα

Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό