ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Δεν είναι δυνατή η παραγγελία όταν το εστιατόριο είναι κλειστό