Πανσέτα χοιρινή μερίδα

€ 8,90
Συνοδεύεται απο ρύζι.
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό