Ρολάκια φέτας

€ 4,20
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό