Πιπεριά φλωρίνης σχάρας γεμιστή

€ 4,50
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό