Σως τσίλι

€ 1,00
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό