Ρύζι

€ 2,50
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό