16,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ

Δεν είναι δυνατή η παραγγελία όταν το εστιατόριο είναι κλειστό
€ 5,50
Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη .
Any special instructions? Do you have an allergy?
Σημειώστε εδώ πρόσθετες οδηγίες για το φαγητό